exciting opportunities in many fields

You will be asked to fill in the Personality Questionnaire and / or the Personality Test in the recruitment process. We work with TalentQ, which offers a number of assessment tools available online. You will receive an invitation to complete the test by e-mail.

We recommend that you complete the questionnaire in a manner that allows you to focus and comfortably answer your questions. After completing the test, you will receive a short score report. hu

Personality questionnaire hu

The questionnaire allows you to measure the most preferred behavior of the individual in the work environment. The results of the questionnaire contain information about how the person evaluates:

 • the style in which it works with others and manages relations

  How freely he communicates with others and how much he can influence others, to what extent he supports and collaborates with his environment

 • style of thinking and ways of managing tasks

  How does he analyze data, he likes concept work and new ideas, how he plans and organizes his work

 • emotions and ways of coping with change

  How to adapt to new situations, coping with stress and what motivates her to act

Positions: Managers, Sales, Experts 1

Filling time: Unlimited, fill in the form takes an average of 30-40 minutes

Testy zdolności

Testy pozwalają na ocenę zdolności oraz potencjału osoby do wykonywania określonej pracy. Testy zdolności są testami dynamicznymi (adaptatywnymi) co oznacza, że same dostosowują poziom trudności.

 • określanie zdolności rozumowania logicznego

  na ile swobodnie komunikuje się z innymi a ile potrafi wywierać wpływ na innych, do jakiego

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 12min

 • określanie zdolności rozumowania numerycznego

  w jaki sposób analizuje dane, czy lubi pracę koncepcyjną i nad nowymi pomysłami, w jaki sposób planuje i organizuje swoją pracę

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 16min

 • określanie zdolności rozumowania werbalnego

  w jaki sposób przystosowuje się do nowych sytuacji, radzi sobie ze stresem i co jest dla niej motorem do działania

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 16min


1 Grupa samodzielnych stanowisk, od osób zajmujących te stanowiska wymaga się określonych zdolności logicznych, werbalnych lub liczbowych i/lub odpowiednich cech osobowości, które zapewnią dopasowanie profilu osobowego do wymagań stanowiskowych (np.odporności na stres, sumienności, współpracy).